Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2771 & 2772/07.06.2011 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ 73 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 14/07/2011

2771

2772