Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει καταβολή ένσημων στην επιχειρηματική μονάδα τροχαίου υλικού του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά (σελίδα 15 παρ. Ι. Ια.).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι για να τους καταβληθούν τα ένσημα, καθώς και περαιτέρω διευκρινήσεις βλ. σελίδα 56 – 57 - 58 παρ. Ι. Ια 1,2,3,4,5,6.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΠΕΜΠΤΗ 23/02/2012

Στις 23/02/2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΟΕΜ σύσκεψη αντιπροσωπειών από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνα, Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, με θέμα την συγκρότηση Ενιαίου Ναυπηγικού Φορέα. Στην σύσκεψη αυτή εκφράστηκε η άποψη της ΠΟΕΜ και των σωματείων όπως επίσης και των παρατάξεων. Στην σύσκεψη αυτή η εκπρόσωπος της παράταξης Ν.Κ.Α. υποστήριξε τα παρακάτω.
ΠΟΕΜ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ