Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει καταβολή ένσημων στην επιχειρηματική μονάδα τροχαίου υλικού του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά (σελίδα 15 παρ. Ι. Ια.).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι για να τους καταβληθούν τα ένσημα, καθώς και περαιτέρω διευκρινήσεις βλ. σελίδα 56 – 57 - 58 παρ. Ι. Ια 1,2,3,4,5,6.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ