Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΑΠΟ 23/07/2012

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΑΚΕ 24 07 2012


Για καλύτερη ενημέρωσή σας σας παραθέτουμε απόσπασμα από την παράδοξη ανακοίνωση της ΔΑΚΕ 23/07/2012 :

 «Η ΔΑΚΕ άμεσα διαχώρισε την θέση της από την απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ του Σωματείου (ΠΑΣΚΕ), αλλά και από την Εργοστασιακή Επιτροπή με τα πρακλάδια της ΝΚΑ 1 και 2, θεωρώντας την εγκατάλειψη των ΥΒ, απολύτως λανθασμένη τακτική και ακυρωτική της έως τώρα προσπάθειας μας»