Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09-09-2012

Η κίνησή μας συμμετέχει στην ενωτική αυτή πρωτοβουλία και υποστηρίζει το κείμενο που ακολουθεί και καλεί κάθε συνάδελφο που κατανοεί την ανάγκη του αγώνα να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ