Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά έχουν αρχίσει οι εγγραφές επιδοτούμενων σεμιναρίων .

Τα σεμινάρια αφορούν επαγγελματική συμβουλευτική κατάρτιση / επανακατάρτιση με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τηλέφωνα επικοινωνίας: Γραμματεία Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά & Νήσων  210 4110148, 210 4129496